Information till närstående om coronaviruset

Vi förstår att oron är stor hos dig som närstående om hur vi arbetar med anledning av Coronavirusets spridning i samhället.

 

Vi vill därför förmedla att vi följer de rekommendationer som Smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder och användning av skyddsutrustning och noggrann sanitering. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar antal medarbetare i kontakt med var och en av kunderna.

Kontakta oss

AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga ängsvägen 3

125 44 Älvsjö

 

Telefon: 08 – 38 58 51

Mobil: 070 – 837 58 51

E-post: berit@hemstod24.se

© 2016 AB Hemstöd24

 © 2016 robertokarlsson.com

  •  

Kontakta oss

AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga ängsvägen 3

125 44 Älvsjö

 

Telefon: 08 – 38 58 51

Mobil: 070 – 837 58 51

E-post: berit@hemstod24.se

© 2016 AB Hemstöd24