Hemstöd24 vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

AB Hemstöd24

AB Hemstöd 24 erbjuder stöd och omsorg till dig som beviljats hjälp utifrån Socialtjänstlagen. Vi får uppdraget genom att du väljer oss som utförare och biståndsbedömaren som bedömer vilka insatser du har rätt till. I en genomförandeplan utformas det tillsammans med dig om hur och när olika insatser ska utföras.

Din trygghet

För din trygghet har vi på Hemstöd24 Omsorg legitimation med vårt foto och namn, som visar att vi arbetar inom hemtjänsten. All personal har även tystnadsplikt. En kontaktperson kommer bli utsedd ur personalen och det är oftast den personen som kommer vara den du träffar vid olika insatser. I början har verksamhetschefen uppföljning kring hur det går inom hemtjänsten och följer upp hur du som kund trivs med personalen samt huruvida tiderna kring insatserna känns. Därefter är du som kund välkommen att höra av dig när det passar dig med synpunkter med mera.

Kompetens & engagemang

Det är vår erfarenhet och engagemang som skiljer oss från våra konkurrenter. Hos oss har personalen utbildning inom demens, sjukvård och erfarenhet inom vården sen tidigare.  Hos oss blir du sedd och hörd, vi ser dig som en egen individ och inte en i mängden. Vårt viktigaste mål är att stötta dig till att leva ett självständigt liv i ditt eget hem, eftersom vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Tillsammans med dig skapar vi förutsättningar så att du klarar av vardagen.

Fika träffar

På Hemstöd24 Omsorg har vi fikaträff minst var tredje månad, där kunder, anhöriga och närstående är välkomna till kontoret för umgås, läsa känna varandra och personalen. Under dessa träffas har vi olika teman, såsom musikquiz eller informations kring det som aktuellt för äldre.

Kontakta oss

AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga ängsvägen 3

125 44 Älvsjö

 

Telefon: 08 – 38 58 51

Mobil: 070 – 837 58 51

E-post: berit@hemstod24.se

© 2016 AB Hemstöd24

 © 2016 robertokarlsson.com

  •  

Kontakta oss

AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga ängsvägen 3

125 44 Älvsjö

 

Telefon: 08 – 38 58 51

Mobil: 070 – 837 58 51

E-post: berit@hemstod24.se

© 2016 AB Hemstöd24